Peter Finance Control Management
 info@pfcm.nl
Finance
Cash is king! Het in handen hebben van de middelen is voor een onderneming de bron van het (voort) bestaan van een onderneming. Zo ook cash, zonder geld kunt u niet aan de verplichtingen voldoen waardoor uw onderneming uiteindelijk failliet verklaard kunt worden waardoor uw bedrijf stopt te bestaan. Finance draait om uw middelen optimaal te laten renderen.

Alle middelen in uw onderneming dienen ertoe bij te dragen om de "return on investment", uw geÔnvesteerde vermogen, optimaal te laten renderen. Finance draait om het opzetten van processen om deze middelen optimaal te kunnen renderen. Heeft u een beleid op debiteurenbeheer? Stuurt u aanmaningen en herinneringen om uw posten betaald te krijgen? Welke betalingstermijn houdt u aan voor uw leveranciers? Maakt u een cash flows planning om te kunnen beoordelen wat de toekomst zal brengen? En gebruikt u deze cash flows planning om uw middelen doelmatig te investeren?

Binnen uw huidige organisatie zijn er dikwijls verbeteringen door te voeren om tot een beter rendement te komen. Denk hierbij aan kostenbesparingen, het opzetten van kostprijscalculaties om te bepalen waar uw marges liggen en efficiŽnter inrichten van processen. Veelal loont het ook de moeite met een stofkam door uw organisatie te gaan. Zijn er bepaalde kosten echt nodig? Vaak worden bepaalde contracten voortgezet zonder deze eens kritisch onder de loep te nemen of deze eens te benchmarken/vergelijken met andere aanbieders. Dit is ook een van de aspecten waar Finance om draait, want des te minder kosten, des te meer resultaat voor u!

Ik kan u helpen bij vraagstukken op Finance vlak. Heeft u hulp nodig bij het maken van een prognose voor de bank? Wilt u kosten besparen? Heeft u hulp nodig bij een investeringsselectie? Of wilt u dat er eens grondig gekeken wordt naar al uw uitgavenposten? U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen door hier te klikken. Daarna zal ik met u contact opnemen om uw vraagstuk in kaart te brengen en in overleg zullen we tot een aanbieding komen om uw return on investment te verhogen! Voor een overzicht van mijn diensten kunt u deze link raadplegen, Ik hoor graag van u!