Peter Finance Control Management
 info@pfcm.nl
Dutch English
Nieuws!

Hieronder heb ik wat interessante nieuwsartikelen geselecteerd. Neem contact met mij op door het sturen van een email als u wilt weten wat dit voor u inhoud.

Aangifte 2010: De belastingdienst heeft aangekondigd dat de aangifte 2010 ingevuld kan worden. Deze dient u in principe voor 30 april 2011 opgestuurd te hebben. Als ondernemer is het verstandig een juiste inschatting te maken van de voorlopige aanslag zodat u niet voor verassingen komt te staan. Neem cotact met mij op als u twijfelt over uw voorlopige aanslag.

Zelfstandig en Zwanger? Bent u zelfstandige of beroepsbeoefenaar? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering! De hoogte van uw uitkering (ZEZ) wordt berekend op basis van het inkomen dat u het voorafgaande jaar had. Maar er is een maximum van 100% van het minimumloon (in 2008 ongeveer € 1.300 per maand).
Heeft u meer dan 1.225 uur gewerkt (norm zelfstandigenaftrek)? Dan krijgt u de maximale uitkering.

Bent u een meewerkende echtgenote? Dan wordt gekeken naar de winst die uw partner behaalde. Op basis van uw bijdrage wordt u een deel van de winst toegerekend. Bent u ook vrijwillig verzekerd? Dan krijgt u alleen een ZEZ-uitkering als deze hoger is dan de uitkering van de vrijwillige verzekering.

Lagere BTW op verbouwingen: Het btw-tarief voor een verbouwing van een woning gaat tijdelijk omlaag van 19% naar 6%. Dit lagere tarief geldt vanaf oktober 2010 tot juli 2011. Het is voor u dus voordelig om uw huis in deze periode te laten verbouwen. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:
De woning moet minimaal 2 jaar in gebruik zijn.
Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor arbeidsloon, niet voor materialen.
Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor alle verbouwingswerkzaamheden.Neem contact op als u wilt weten welke wel en welke niet hieronder vallen.

BV of eenmanszaak? Met de wijziging van het Vennootschapsbelasting tarief is het verstandig om uw rechtsvorms te overwegen. Wanneer een onderneming veel (fiscaal) risico loopt is de verstandigste keuze om voor de BV als rechtsvorm te kiezen, de eigenaar zal niet met zijn privévermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden mocht het mis gaan. Wanneer de winst hoog is wegen op een gegeven moment de fiscale voordelen die gelden bij de eenmanszaak niet meer op tegen de lagere belasting die gelden bij de BV.
 

Belastingaftrek TIPS!:

Ondernemers van 61 jaar en ouder krijgen een behoorlijke bonus als ze blijven doorwerken tot hun 65e verjaardag, een zogenaamde doorwerkbonus. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Uw jaarinkomen moet hoger zijn dan zo´n 9.000 euro per jaar. De grondslag is de winst uit onderneming voor ondernemersaftrek en mkb winstvrijstelling.

Als uw partner meewerkt binnen uw eenmanszaak, maatschap of VOF kunt u een aftrekpost claimen (meewerkaftrek) of een beloning van tenminste 5.000 euro toekennen. Als er een tariefsverschil is tussen het inkomen van u en uw partner is een meewerkbeloning verstandig.

Een echte ondernemer (1.225 uur per jaar en meer dan 50% van de tijd besteden aan bedrijf) heeft recht op diverse extra aftrekmogelijkheden, deze zijn
-Startersaftrek
-Zelfstandigenaftrek
-Fiscale oudedagsreserve
-MKB winstvrijstelling

Ondernemers die dit jaar investeren kunnen de investering sneller afschrijven (namelijk in twee jaar) Daarnaast heeft de ondernemer (BV of privé) recht op investeringsaftrek. De investeringsaftrek is een percentage van de investering dat dan in afdracht op de winst kan worden gebracht. Hoe hoger de investering des te lager het percentage. Het is zinvol om substantiële investeringen investeringen over meerdere jaren te spreiden. Tevens kan het zinvol zijn om investeringen over verschillende BV's binnen een groep te spreiden. De minimale investering moet 2.500 euro per jaar bedragen.

Overige zaken die u kunt overwegen zijn:

Auto van de zaak
Kantoor thuis