Peter Finance Control Management
 info@pfcm.nl
Artikelen
Hieronder ziet u een aantal van mijn onderzoeken en artikelen:  

Verandermanagement ; Verandermanagement is het managen van veranderingen in de organisatie zodanig dat die veranderingen blijven en door betrokkenen geaccepteerd worden op een zodanige wijze dat de verandering leidt tot het beoogde resultaat.Omdat veel verandertrajecten mislukken, heeft mij de aanleiding dit onderzoek te doen. Met het uiteindelijke doel om Inzichtelijk maken van instrumenten en methoden om welbeslagen ten ijs te komen in een veranderingstraject