Peter Finance Control Management
 info@pfcm.nl
American Dutch English
Jaarrekening opstellen? Bent u Compliant?

2010 is weer voorbij, voor veel ondernemers de afsluiting van een financieel jaar. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van het financiele jaarverslag? Klik dan hier om contact op te nemen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op om u te helpen bij het samenstellen van uw jaarrekening.

Compliance is het naleven van relevante wetten en regelgeving. Compliance is een onafhankelijke functie binnen een organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de onderneming van de regels die verband houden met de integriteit. Daarbij gaat het zowel om regels die voortvloeien uit de voor de onderneming geldende wet- en regelgeving, voor de onderneming geldende regels op grond van zelfregulering binnen de betreffende sector als om regels die voortvloeien uit het beleid van de onderneming en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en vastgestelde reglementen.

Organisaties moeten daarnaast aan investeerders en andere belanghebbenden aantonen dat zij op de juiste wijze omgaan met onzekerheden (Code Tabaksblat en de Sarbanes-Oxley Act). Toezicht op procedures mag niet alleen de verantwoordelijkheid van de Internal Audit zijn. Monitoring is essentieel maar er wordt vaak vergeten om regelmatig te checken of procedures nog voldoen en of deze juist gecommuniceerd zijn. CFO en CEO zijn verantwoordelijk voor juiste verslaggeving. In het kader van Enterprise Risk Management is compliance, door middel van monitoring verplicht. Achteraf kunnen er controles worden gepleegd om na te gaan of er nog discrepanties zijn. COSO zegt over monitoring het volgende: “The entirety of enterprise risk management is monitored and modifications made as necessary. Monitoring is accomplished through ongoing management activities, separate evaluations, or both”.

Met vriendelijke groet,

PFCM

Nieuws

1 Januari 2011 een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden !
PFCM heeft een aantal nieuwsartikelen voor u geselcteerd die mogelijk interessant voor uw zijn.

Aangifte 2010

Zelfstandig en Zwanger?

Lagere BTW op verbouwingen

BV of eenmanszaak?

Belastingaftrek TIPS!:


Lees meer...